Geschiedenis van Brouwerij DE HOORN

In de archieven van de gemeente Steenhuffel-Londerzeel bevindt zich een akte van verkoop uit 1597, hierin wordt gesproken van ‘eene hofstede, gelegen tegenover de kercke, geheeten Den Hoorn, langs de baene van Aelst naar Mechelen.

Volgens de haardstedentelling van 1686 was op diezelfde plaats de brouwerij Cornet gevestigd. Deze brouwerij, tevens afspanning en overnachtingshuis, was de halte van de postkoets die de koerierdienst tussen Asse en Mechelen verzorgde. Theodore Cornet was er, samen met zijn echtgenote Fien Janssens, herbergier, brouwer en tevens rentmeester van de graaf van Steenhuffel/Maldeghem, heer van Diepensteyn. De naam ‘Den Hoorn’ en het daarbij horend symbool verwijst naar de familienaam Cornet. Theodoor brouwde bier voor de Graaf Van Maldeghem/Steenhuffel en zijn entourage. Het exclusieve bier liet hij op eiken vaatjes in de kelders van Kasteel Diepensteyn rijpen.

In de akte van de volkstelling van 1747 worden tevens de handelaars en neringdoeners van Steenhuffel opgesomd: naast de afspanningen ‘De oude Croon’, ‘Het Hoefijzer’ en ‘De Drij Coninghen’ nabij de kerk worden ook de brouwerijen ‘DE HOORN, uitgebaat door Anne Cornet’ en ‘De Valck’ vermeld.

Later werd brouwerij DE HOORN uitgebaat door Jean – Baptiste De Mesmaecker, die naast brouwerij ook burgemeester van de gemeente was. Ruim een eeuw zal de familie De Mesmaecker brouwerij DE HOORN uitbaten, tot er begin twintigste eeuw geen mannelijke opvolgers waren. De laatste telg van deze familie was Fid. De Mesmaecker – Van Ranst die er tussen 1892 en 1903 de roerstok hanteerde.

Zijn dochter Henriette (1870 – 1915) huwde in 1908 Arthur Van Roy (1870 – 1951). Arthur was afkomstig uit Wieze, maar zijn roots liggen in Steenhuffel! Eén van zijn verre voorvaderen was Egidius Van Rhode, die samen met zijn echtgenote Anna Van den Broeck in 1626 als molenaar op het kasteel Diepensteyn vermeld wordt. Eén van de afstammelingen van Egidius en Anna, Petrus Van Roy, stichtte in 1866 in Wieze brouwerij Het Anker. Petrus huwde Antoinette Ringoet en samen krijgen zij drie kinderen, twee zonen en een dochter. De oudste zoon, Raymond die in Wieze blijft om de brouwerij verder te zetten, de jongste is Maria die Ernest Slaghmuylder huwt en aldus de ‘stammoeder’ wordt van het gelijknamig Ninoofs brouwersgeslacht. De andere zoon is Arthur. Omdat de ouderlijke brouwerij te klein is om een inkomen te betekenen voor meerdere gezinnen verlaat hij Wieze en vestigt zich na zijn huwelijk in Steenhuffel. De grondslag voor wat later Brouwerij PALM zou worden was gelegd…

Vanuit de passie om verder te innoveren bouwde Brouwerij PALM een nieuwe micro-brouwerij met een capaciteit van 10 hl per brouwsel. De brouwers kunnen hier hun creativiteit ten volle gestalte geven. De brouwerij werd tijdens de hopoogst op 31 augustus voor het eerst publiektoegankelijk gesteld en werd ter ere van de familie CORNET ‘Brouwerij DE HOORN’ genoemd.